Cửa hàng xanh Salagreen.

Địa chỉ: 52 Đồng trí 3, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng.

SĐT: 0938.89.80.69

Email:Ngoinhagreen678@gmail.com